In English
 Stamtavlor

Skicka den här bilden som ett vykort!

Wi'nte Sams Zoccer Wadd och Wi'nte Sams Haldun
Namn: Wi'nte Sams Zoccer Wadd, Hane, TUA w
Wi'nte Sams Haldun, Hane, TUA n 24
Fotograf: Bente Thorslund

Har du mer information om bilden eller är det något som inte stämmer?
Skicka ett mail till Emma Berggren (Bilder) och ange dom korrekta uppgifterna
samt bildens nummer som är 1912